Fotobuňky - jsou důležité?

Fotobuňky, někdy nazývané též fotočlánky, jsou bezpečnostní prvek, který dělá Vaší bránu bezpečnější a určitě jejich montáž doporučujeme. Finanční investice není tak vysoká a každé nechtěné spuštění brány (ať už ovladačem v kapse, nebo si dítko bude hrát s volně položeným ovladačem na stole), může způsobit škodu, která bude většinou vyšší než pořizovací cena fotobuněk.

Fotobuňky nabízíme ve verzi drátové, drátové s technologií BLUEBUS, bateriové nebo s odrazkou.

Princip funkčnosti je stejný pro všechny varianty.

Vysílač neustále vysílá infra paprsek a přijímač ho neustále skenuje. V okamžiku, kdy dojde ke ztrátě paprsku z důvodu zastínění překážkou, přijímač ihned rozepne relé a zablokuje tak bezpečnostní vstup na svorkovnici řídící jednotky. V důsledku toho dojde k zablokovaní pohonu. Pokud k tomu dojde při klidovém stavu brány (brána není v pohybu) nelze bránu zavřít žádným ovládácám prvkem (ovladačem, tlačítkem, GSM klíčem atd.). Pokud doje ke ztrátě paprsku během zavíracího manévru, brána se zastaví a reversuje, tzn. začne se otevírat. Všechny řídící jednotky NICE mají v základním stavu nastaveno používání funkce FOTO pouze při zavíracím manévru, ale uživatelsky lze aktivovat funkci i při otevíracím manévru.

 U relátkových fotobuněk BF, EPM, EPS je vysílač TX připojen pouze dvěma dráty pro napájení 12-24V. Přijímač RX je pak připojen čtyřmi dráty, kde dva dráty zajišťují napájení 12-24V a dva dráty spínají a rozpínají ovládací relé. Typické je slyšet cvakání relé na straně přijímače RX při zakrytí fotobuňky. Pokud je slyšet samovolné cvakání relé aniž by byla mezi fotobuňkama překážka, jedná se o závadu a fotobuňka s emusí vyměnit.

bf konektory

Fotobuňky s technologií BLUEBUS jsou určeny pouze pro pohony NICE, které obsahují jednotky s podporou BLUEBUS např. ROBUS, TOONA

jednotky bluebus

U tohoto typu fotobuněk se díky technologii BLUEBUS připojuje vysílač TX i přijímač RX pouze dvěma dráty. Fotobuňky neobsahují relé, takže neslyšíme žádné cvakání. Vysílač i přijímač je vybaven LED diodou, takže správnou funkci můžeme sledovat pomocí těchto LED diod. Fotobuňky s touto technologií mají v názvu B nakonci: EPMB, EPSB, FT210B

epmb bez krytu

 

U bateriových fotobuněk je přijímač RX připojen dráty do elektroniky, zatímco vysílač TX je napájen z baterie. Využití je tam hlavně tam, kde není možno protáhnout kabel na druhou stranu průjezdu. Dodávají se verzi relátkové FT210 tak ve verzi BLUEBUS FT210B.

batriove

 

Poslední variantou je fotobuňka s odrazkou - EPMOR. Na straně řídící jednotky je připojena fotobuňka, která obsahuje vysílač TX i přijímač RX. Vysílač TX vysílá infra paprsek, který se přes odrazku vrací zpět, kde jej skenuje příjímač RX. Jedná se o relátkovou verzi, takže nelze připojit k jednotkám s technologií BLUEBUS.

epmor_small

 

Občas se stane, že silné sluníčko, svítící proti fotobuňkám, pohlcuje infra paprsek a bránu nelze zavřít. Problém je hlavně u bran orientovaných na východ a západ. Jediným řešením je vytvořit zastínění fotobuněk, aby je sluneční paprsky neoslňovaly.